The Financial Markets Academy
Nederlandse en Engelse vlaggen

DSI Treasury Informeren Training

In deze driedaagse training worden kandidaten voorbereid op het DSI examen Treasury Informeren van The Financial Markets Academy. Als u naast dit examen de E-learning DSI Integriteitsmodule Institutioneel van het NCI afrondt voldoet u aan de eisen om opgenomen te worden in het DSI-register Informeren Treasury.

PROGRAMMA


Dag 1: Inleiding en valutarisicobeheer

 • Inleiding Treasury bij niet-banken
 • Forwardkoersen en swappunten
 • Contractexposures en cash flow exposure, risico van overdekking
 • Productkenmerken van valutatermijnaffaires, NDFs en FX Swaps
 • Productkenmerken van valutaopties en optieconstructies
 • Berekenen van effectieve valutakoersen bij gebruik van opties en optieconstructies
 • Vergelijking tussen de verschillende valutaproducten
 • Berekenen van de marktwaarde van valutatermijnaffaires
 • Dag 2: Renterisicobeheer en prijsrisicobeheer van grondstoffen

 • Toepassen van Renteswaps
 • Productkenmerken van caps en collars
 • Berekenen van effectieve rentekosten bij gebruik van renteswaps, caps en collars
 • Vergelijking tussen de verschillende renteproducten
 • Berekenen van de marktwaarde van renteswaps
 • Kenmerken van oil futures, oil swaps, oil caps and oil collars
 • Vergelijking tussen de verschillende commodityderivaten

  Dag 3:

 • Prijsvoerming op de financiële markten
 • MiFID
 • Overige regelgeving, o.a. EMIR, FATCA, AML
 • Verslagleggingsregels


  ALGEMENE INFORMATIE  Niveau Bachelor
  Duur 3 dagen van 9.00 tot 17.00 uur
  Voorkennis voor de opleiding Geen voorkennis vereist
  Leerdoelen en exameneisen DSI Eindtermen Informeren Treasury
  Examen Het examen legt u af in een door u gekozen test center van Lamark.
  PE punten 21
  Studiebelasting voor het examen 60 uur waarvan 24 contacturen
  Prijs EUR 1.950,00 (BTW vrijgesteld / inclusief studiemateriaal, arrangementskosten en examengeld) / Korting mogelijk bij meerdere deelnemers van dezelfde instelling
  Prijs in-house training EUR 8,250 BTW vrijgesteld
  / maximaal 15 deelnemers)
  Cursusdata / locatie / inschrijven Agenda
  Trainer Michiel van den Broek
  Praktische informatie * Een week voor aanvang van de training ontvang je een e-mail met informatie over de cursusdag.
  * Tegelijk met deze e-mail ontvang je de factuur die binnen twee weken betaald moet worden.